Turizmus, place-branding

A turizmus közép-európai fejlődésében nem csak komoly potenciál van, hanem rendkívül pozitív hatással lehet a helyi közösségek modernizálódási folyamataira. Egyszerre segíti az örökségmenedzsmentet és a piaci fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését, önálló egzisztenciális háttér kialakulását.

A turizmusra épülő mikro-, kis- és középvállalati fejlesztések, illetve önkormányzati és regionális kezdeményezések sokszor bizonyulnak fragmentáltnak, sokszor viszont kellemes összhangban valósulnak meg – akár spontán módon végbemenő klaszteresedési folyamat révén, akár tudatos kooperációval.

A turizmus Közép-Európában egyben a régiók újrafelfedezésének terepe is, a saját imázs (place-branding) lehetőségét hordozva magában. A Terra Recognita Alapítvány igyekszik az ilyen projekteket segíteni, a gazdasági és társadalmi dimenziók együttes figyelembevételével, különösen a közép-európai kapcsolati hálók fejlesztésére fókuszálva.