Az alapítás…

A Terra Recognita Alapítvány 2005 novemberében alakult meg. Az alapító okiratban lefektetett célkitűzések a következő főbb területeket érintik:

  • a közép-európai térség társadalmai közötti együttműködés fejlesztése;
  • a közép-európai országok tágan értelmezett társadalmi-gazdasági folyamatainak kutatása, illetve ezen a téren fejlesztési projektek, saját kezdeményezések elindítása.

Az alapítvány aktív tagsága főként történész, közgazdász, politológus diplomával rendelkező kutatók, PhD hallgatók.

… és az azóta eltelt évtized

Az Alapítvány létrehozása után közvetlenül – támogatóknak és sikeres pályázatoknak köszönhetően – sikerült olyan interkulturális projekteket végigvinni, amelyek a szervezet reputációját megalapozták. Ilyen volt a magyar-szlovák interetnikus párbeszédet célzó Meghasadt Múlt vagy az Ismeretlen Szomszéd projektek, amelyek alapján 2012-ben Magyarország és Szlovákia Külügyminisztériuma “Jó Szomszédság és Megértés” Díjjal tüntette ki az alapítványt.

Az utóbbi években igyekszünk olyan projekteket elindítani, amelyek hosszú távon fenntarthatók, és amelyek Közép-Európát “eladhatóvá” teszik mind a régión belül, mind azon kívül. Ennek jegyében adtunk ki speciális útikönyveket Budapest, Kassa és Pozsony multietnikus tradícióiról, de a térséghez kapcsolódó mesekönyvek kiadásában is partnerként veszünk részt. Illetve ennek jegyében szeretnénk erősíteni Közép-Európa társadalmi-gazdasági kooperációját.

Miért Közép-Európa?

A mi szóhasználatunkban „Közép-Európa” a német és orosz világ közti térség; az összes olyan országot magába foglalja, amelyek a huszadik században diktatórikus vagy tekintélyelvű berendezkedéseket tapasztaltak meg, idegen hatalmak befolyása alatt voltak, vagy nem is léteztek független államként a kilencvenes évekig. Közös jellemzőjük, hogy globális kontextusból vizsgálva koloniális múlt nélküli kisállamoknak számítanak, a rendszerváltás óta lezajlott felzárkózási erőfeszítéseik felemás eredményt szültek, makro-szintű fejlődés mellett társadalmi frusztrációkat és polarizációt hoztak magukkal.

Partnereink és támogatóink

Az utóbbi több mint évtizednyi idő alatt támogatóink és partnereink között voltak cégek (MOL, Hilti) kormányzati szervezetek (Külügyminisztérium, Országgyűlés), nemzetközi szervezetek (International Visegrad Fund, European Network of Remembrance and Solidarity) és a nemzetközi szcénán mozgó non-profit szervezetek is (Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, Stfitung “Erinnerung Verantwortung und Zukunft”, Central European Foundation).

(Partnereink listája itt érhető el.)