„Neznámy sused” – „Az ismeretlen szomszéd”

A „Neznámy sused” – „Az ismeretlen szomszéd” a Terra Recognita Alapítvány és szlovákiai partnerei (Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya; Comenius Egyetem, Pozsony; Nyitrai Konstantin Egyetem; Szlovák Külügyi Társaság) vállalkozása a mai Magyarországot, a mai magyar társadalmat kívánta bemutatni a szlovák társadalom számára, továbbá a szlovák és magyar civil szféra közötti együttműködés fejlesztését célozta meg. A projekt eredménye egy szlovák nyelvű tanulmánykötet a mai Magyarországról (Az ismeretlen szomszéd – Magyarország húsz éve 1990–2010) és egy szlovákiai előadássorozat volt, amelynek keretében az egyes fejezeteket azok szerzői ismertették. A tanulmányok elkészítése, lefordítása és az előadások lebonyolítása a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával történt. A projekt második felének (Szlovákia bemutatása a magyar közönség számára) megvalósítását forráshiány miatt el fel kellett függeszteni.

Az előadás-sorozat első részére Besztercebányán került sor, 2010. április 28-án, Bartha Attila (Gazdasági folyamatok Magyarországon 1989 után) és Balogh Ákos Gergely (A magyar média 20 éve) részvételével.

Besztercebánya, 2010. IV. 28.

Besztercebánya, 2010. IV. 28.

 Az előadásokat követő vitát a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem docense, Martin Klus vezette le.

A második blokk május 3-án volt a pozsonyi Comenius Egyetemen, ahol a projekt rövid ismertetése után Binder Mátyás (A romák és az ún. „cigánykérdés” Magyarországon), Bárdi Nándor (Magyarország és a határon túli magyarok) és Kiszelly Zoltán (Magyarország belpolitikájának alakulása 1990 óta) tartották meg előadásaikat, amelyekre Juraj Marušiak – a projekt szlovákiai társszervezője –, Marek Hojsík és Gál Zsolt reagáltak, élénk vitát gerjesztve.

A harmadik előadás-sorozat május 4-én, a nyitrai Konstantin Egyetemen lett megtartva. Itt Dobos Balázs (A magyarországi kisebbségek), Trencsényi Balázs és Apor Péter (A magyar történetírás 1989 után) mutatták be témájukat. Ezúttal Öllös László és Szentandrási Tibor voltak az előadók opponensei. A vitát a Terra Recognita Alapítvány rövid bemutatása zárta le. Az előadások utáni viták, illetve az azokat követő eszmecserék kiváló alkalmat szolgáltattak a szakmai és civil kapcsolatok építésére.

Az előadások anyaga 2011-ben jelent meg, Zahorán Csaba, Kollai István és Slávka Otčenášová szerkesztésben (Neznámy sused – Dvadsať rokov Maďarska (1990–2010), Terra Recognita Alapítvány–Vydavateľstvo Talentum, Budapest–Bratislava 2011). A kötet Szlovákiában kapható, tartalomjegyzéke (magyar fordításban):

  1. A rendszerváltás húsz éve Magyarországon – bevezető gondolatok (Zahorán Csaba)
  2. A magyar politikai rendszer (Kiszelly Zoltán)
  3. A meghatározó gazdasági folyamatok Magyarországon a politikai rendszerváltás után (Bartha Attila)
  4. Média és közbeszéd Magyarországon (Balogh Ákos Gergely)
  5. Húsz év múlva: az 1989 utáni magyar történetírás áttekintése (Trencsényi Balázs–Apor Péter)
  6. A romák és az ún. „cigánykérdés” Magyarországon a politikai rendszerváltás után (Binder Mátyás)
  7. A magyarországi kisebbségek 1989 után (Dobos Balázs)
  8. Magyarország nemzetpolitikája 1989 után (Bárdi Nándor)
  9. Magyarország külpolitikája 1989 óta. Prioritások, dilemmák és eszközök (Halász Iván)
  10. Sorsszerű szomszédság, avagy egy új Magyarország-kép szükségessége (Juraj Marušiak)

„MÉDIAVISSZHANG”

1.http://www.korkep.sk/cikkek/tudomany/2011/10/07/8261-neznami-sused-ismeretlen-szomszed-szlovakoknak-magyarorszagrol-konyvbemutato

2.http://www.tasr.sk/23.axd?k=20111005TBB04792

3.http://www.watson.sk/index.phpoption=com_content&view=article&id=62:prezentacia-knihy-qmaarsko-neznamy-susedq&catid=38:default&Itemid=58