Kreatív örökségmenedzsment

Közép-Európában jóval több cezúra törte meg a társadalom és a gazdaság fejlődését, mint Nyugat- vagy Észak-Európában. A rombolás és újrakezdés ciklusainak nyomait mélyen magán viselik a régió kulturtájai, városai és vidéki régiói.

A rendszerváltás után a nem-állami szereplők (piaci, önkormányzati és civil aktorok) számára is hozzáférhetővé vált az a materiális és immateriális örökség, ami korábban vagy kallódott, vagy szereptévesztésre volt kényszerítve: ide értendők kastélyok, polgárházak, alkotói életművek vagy helyi szokások is.

A Terra Recognita Alapítvány elsősorban azt próbálja vizsgálni és elősegíteni: Hogyan válhat az örökségvédelem és örökségmenedzsment piaci mechanizmusok révén fenntartható iparággá, egyben a közép-európai interkulturális érintkezés eszközévé? Hogyan válhat fogyasztói vonzerővé a multietnikus örökség?