Átalakuló határvidékek

A lokális kezdeményezések egyik sajátos kategóriája az, amikor ezek határrégiókban valósulnak meg.
Közép-Európa határrégiói speciális, éspedig rendkívül hátrányos helyzetben voltak a rendszerváltásig, tudatosan periférián tartva ezeket a kisrégiókat. A rendszerváltás után és az európai integráció előrehaladtával lényegében minden jogi-intézményi lehetőség adottá vált, hogy az addigi periféria egyszerre egy óriási belső piac és egységes kulturális-mentális tér közepén találja magát.

A valós fejlődési perspektívát azonban lényegesen meghatározzák a társadalmi-gazdasági faktorok is. Ennek köszönhető, hogy ugyanazon határszakaszok végletes utat jártak és járnak be. A magyar-szlovák határszakasz nyugati végén egy crossborder városi agglomeráció létrejötte zajlik, Pozsony körül; míg ugyanezen határszakasz keleti végének nehézipari bázisa összerogyott, és az infrastrukturális fejlesztések is elkerülték ezt a térséget. Itt amolyan Senki Földje jött létre, ami végül mindkét országban az extrémizmus melegágyává vált.

A határrégiók támogatása elvileg kiemelt uniós prioritás, de az erre jutó források felhasználási hatékonysága még nem egyértelmű, ahogy a határ két oldalán rendelkezésre álló állami és önkormányzati források összehangolása is rendkívül hasznos lenne.
A Terra Recognita Alapítvány saját határvidék-projektek megvalósítása mellett részt vesz projekt-menedzsmentben és tanácsadásban is.